Тематика наукових досліджень

 

Назва тематики

 

Викладачі

 

Коротке описання

 

Полісахариди. Створення фізіологічно-активних харчових нанокомпозитів на основі біомолекул проф. ЧерноН.К.

доц. Гураль Л.С.

доц.. Антіпіна О.О.

доц. Решта С.П.

доц. Вікуль С.І.

Створення нанорозмірних капсул на основі білкової та вуглеводної складових (казеїн і мальтодекстрини) з метою включення лабільних і малорозчинних у водному середовищі біологічно активних компонентів. Це дозволить не тільки підвищити біодоступність останніх, але і включати їх в якості фізіологічно активних наноінгредіентів у водні харчові системи.

 

Мікроорганізми як джерело біологічно активних харчових інгредієнтів.

 

проф. Черно Н.К.

ст. викл. Капустян А.І.

ас. Науменко К.І.

Обґрунтування способу дезінтеграції клітинних стінки мікроорганізмів (дріжджів та молочнокислих бактерій), розділення  складових сировини, їхня характеристика.

Отримання та характеристика комплексів продуктів деградації клітинних стінки мікроорганізмів з деякими біметалами.

 

Розробка оптичних сенсорних систем для визначення якості і безпеки харчових продуктів проф. Бельтюкова C.B.

доц. Лівенцова О.О.

доц. Малинка О.В.

доц. Кузнецова І.О.

Пошук нових аналітичних форм для визначення біологічно активних аніонів у харчових продуктах, фармацевтичних препаратах і парфумерно-косметичних засобах.

Дослідження сорбції кращих аналітичних форм на поверхні сорбентів з метою детектування аналітичного сигналу в твердій фазі.

Вибір люмінесцентного сенсора розробка  люмінесцентного визначення гіркоти – показника якості пива.

Вивчення можливості  визначення поліфенольних сполук хмелю з використанням сенсибілізованої люмінесценції лантанідів.

Розробка покриттів для захисту консервної тари.