Розробки

 1. Розроблені методики сорбційно-люмінесцентного визначення хлорогенової кислоти в рослинних продуктах з використанням люмінесцентних властивостей сорбату різнолігандного комплексу Y(III) – ХК – ТОФО у присутності Тритон Х-100.
 2. На основі нових аналітичних форм – сорбатів комплексів Tb(III) з ваніліном та галовою кислотою, розроблено методики сорбційно-люмінесцентного визначення наступних препаратів: Ван та ГК з межами виявлення – 0,005 мкг/мл та 0,002 мкг/мл, відповідно.
 3. Розроблена методика люмінесцентного визначення лаурілглутамінової кислоти у миючих засобах заснований на використанні сенсибілізованої люмінесценції іона тербію (III) у комплексі з ципрофлоксацином.
 4. Розроблені оптичні сенсорні системи для визначення якості та безпеки харчових продуктів і супутніх товарів: розроблені методики спектрофотометричного і хроматографічного визначення синтетичних харчових барвників в безалкогольних напоях і тютюні для кальяну.
 5. Запропонований спосіб люмінесцентного тест – визначення лаурілглутамінової кислоти у миючих засобах заснований на використанні сенсибілізованої люмінесценції іона тербію (III) у комплексі з ципрофлоксацином в присутності лаурілглутамінової кислоти, яка реєструється у фазі сорбенту
 6. Розроблено технологію отримання низки швидкозаморожених котлет функціонального призначення на основі грибів.
 7. Визначення антибіотиків фторхінолонового ряду в молодці, м’ясі, рибі, комбікормах, лікарських формах, стічних водах фармацевтичних підприємств з використанням сенсибілізованної люмінесценції іонів лантанідів (ІІІ).
 8. Визначення сорбинової кислоти в соках, напоях, ікре лососевої з використанням люмінесцентного сенсора на основі іонів тербію (ІІІ).
 9. Визначення бензойної кислоти методом твердофазної спектроскопії в безалкогольних напоях.
 10. Визначення бензойної кислоти в безалкогольних напоях методом тонкослойної хроматографії.
 11. Визначення дегідрооцетової кислоти в винах, ковбасних виробах методом твердофазної спектроскопії.
 12. Визначення дегідрооцетової кислоти в винах методом тонкослойної хроматографії.
 13. Визначення антиоксидантів (ваніліну, галової кислоти) в коньяках та винах.
 14. Розроблено технологію отримання дієтичної добавки адаптогенної дії, що усуває порушення в функціонуванні організму, викликаних дією стресогенних факторів різноманітної природи.
 15. Розроблено технологію отримання дієтичної добавки, що проявляє антацидну активність на заданому рівні та високі функціонально-фізіологічні властивості.
 16. Розроблено технологію отримання інгредієнту, який можна використовувати як дієтичну добавку з антиоксидантними та пребіотичними властивостями, так і харчову добавку, що інтенсифікує процес виробництва кисломолочних виробів та сприяє пролонгації термінів зберігання продуктів харчування з високим вмістом жиру.
 17. Розроблено технологію отримання дієтичної добавки з антианемічними та імуномодулюючими властивостями, яку доцільно застосовувати для профілактики та корекції залізодефіцитних станів.
 18. Розроблено технологію отримання дієтичної добавки з антиліполітичної активності, яку можна рекомендувати до застосування як засіб для корекції маси тіла.
 19. Розроблено спосіб виділення структурного β-глюкану клітинних стінок дріжджів з використанням гідроген пероксиду як реагенту для дезінтеграції клітинних оболонок.
 20. Розроблено метод біотрансформації структурного глюкану у водорозчинну форму за допомогою контрольованої деструкції ферментним препаратом Rovabio Excel AP (β-(1→3)-глюканазна активність 500 од/г білка).
 21. Обґрунтовано та розроблено технології дієтичних добавок: «Структурний глюкан дріжджів», «Водорозчинний глюкан дріжджів», «Біомодифікований глюкан дріжджів».
 22. Розроблено технологію отримання папаїн-глюканових комплексів.
 23. Розроблено спосіб стабілізації біологічно активних речовин цитрусових водорозчинним глюканом дріжджів.
 24. Розроблено технологію дієтичної добавки з протеолітичною та сорбційною активністю.
 25. Розроблено технологію дієтичної добавки з амілолітичною активністю«Амілінг».
 26. Розроблено технологію дієтичної добавки з антипротеолітичною активністю.