Публікації

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ
1. Черно, Н. К. Водорозчинний бета-глюкан Saccharomyces cerevisiae [Текст] / Н. К. Черно, О. В. Коваленко, К. І. Шапкіна // Харчова наука і технологія. – № 4 (21). – 2012. – С. 32-35.
2. Черно, Н. К. Стабилизация бетанина комплексообразованием с арабиногалактаном [Текст] / Н. К. Черно, О. В. Ломака // Известия вузов. Пищевая технология – Краснодар. – 2013 г. – №. 4. – С. 32-34.
3. Сherno, N. Preparation and characterization of iron complexes based on polysaccharides from Agaricus bisporus [Text] / N. Cherno, S. Osolina, O. Nikitina // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – № 5/11(71). – С. 52-57.
4. Food supplement with the adaptogenic activity on the basic of Agaricus bisporus biopolymers [Text] / N. Cherno, L. Shafran, S. Osolina, O. Tretyakova, O. Nikitina // Ukrainian Food Journal. – 2014. – Vol. 2. – P. 577-586.
5. Гриби Agaricus bisporus та дріжджі Saccharomyces cerevisiae як джерело глюкановмісних харчових інгредієнтів [Текст] / Н.К. Черно, К.І. Шапкіна, О.В. Нікітіна, О.В. Коваленко // «Обладнання та технології харчових виробництв»: темат. зб. наук. пр. – Д., 2012. – Вип. 29. – Т. 2 – С. 316-322.
6. Черно, Н.К. Дослідження умов вилучення спирто- та водорозчинних речовин з культивованих грибів [Teкст] / Н.К. Черно, С.О. Озоліна, О.В. Нікітіна // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – Х., 2014. – Вип. 1(19). – С. 43-50.
7. Сherno, N. The optimization of conditions for obtaining food supplement with the adaptogenic activity from Agaricus bisporus [Text] / N. Cherno, G. Stankevych, S. Osolina, O. Nikitina // Ukrainian Journal of Food Science. – 2014. – Vol. 2. – P. 43-51.
8. Food supplement with the adaptogenic activity on the basic of Agaricus bisporus biopolymers [Text] / N. Cherno, L. Shafran, S. Osolina, O. Tretyakova, O. Nikitina // Ukrainian Food Journal. – 2014. – Vol. 2. – P. 577-586.
9. Cherno, N.К. Chemical composition of Agaricus bisporus and Pleurotus ostreatus fruting bodies and their morphological parts [Text] / N.K. Cherno, S.A. Osolina, A.V. Nikitina // Food and Environment Safety. – 2013. – Vol. 4. – Р. 291-299.
10. Черно, Н.К. Отримання залізовмісних комплексів на основі полісахаридів гливи звичайної (Pleurotus ostreatus) [Teкст] / Н.К. Черно, С.О. Озоліна, О.В. Нікітіна // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – Х., 2015. – Вип. 2(19). – С. 295-303.
11. Черно, Н.К. Деякі фізико-хімічні характеристики іммобілізованих форм трипсину [Текст] / Н.К. Черно, А.І Капустян // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДоНУЕТ. – 2011. – Вип. 27. – С. 35–41.
12. Черно Н.К., Капустян А.І., Сейрик В.В Отримання та характеристика біологічно активного гідролізату Lactobacillus acidophilus Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2013. – Вип. 44. – Том 2. – C. 95-99
13. Гураль, Л.С. Склад та функціонально-фізіологічні властивості біополімерного комплексу печериць [Текст] / Л.С. Гураль, Н.К. Черно, О.В. Нікітіна // Харчова наука і технологія. – 2011. – № 1 (14). – С. 31-35.
14. Черно, Н. К. Біотехнологічний спосіб вилучення арабіногалактану із деревини сосни [Текст] / Н. К. Черно, Л. С. Гураль, О. В. Ломака // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2012. – Вип. 42. – Том 2. – C. 157-161.
15. Черно, Н.К. Иммобилизация трипсина в интерполиэлектролитный комплекс хитозан-пектин [Текст] / Н.К. Черно, А.І. Капустян // Наукові праці ОНАХТ, 2011. Вип. 40, том 2.– С. 154–158.
16. Капустян А.І., Черно Н.К. Перспективи використання продуктів деградації клітинних стінок бактерій у якості імунотропних функціональних інгредієнтів / Харчова наука і технологія.– №2(31).– С. 18-25
17. Оцінювання якості кофе / Бочарова О.В., Решта С.П., Подолян Р.О., Баришев С.І. // Харчова наука і технологія. – №4 (17). –2012.- С.79-82
18. Решта, С.П. Комплексна переробка відходів зернової промисловості за допомогою комплексу гідролаз дріжджів S.cerevisiae [Текст] / С.П. Решта, О.І. Данілова // Наукові праці ОНАХТ – 2013. – Вип.44, Т.2. – С. 67-71
19. Решта, С.П Використання комплексу гідролаз дріжджів S.cerevisiae для отримання олігомерів, що мають антиоксидантні властивості [Текст] / С.П. Решта, О.І. Данілова // Наукові праці ОНАХТ – 2013. – Вип.44, Т.2. – С.103-109
20. Черно, Н. К. Ферментативна фрагментація (1→3/1→6)-β-D-глюкану клітинних стінок Saccharomyces cerevisiae [Текст] / Н. К. Черно, О. В. Коваленко, К. І. Шапкіна // Харчова наука і технологія. – № 1 (18). – 2012. – С. 40-43.
21. Черно, Н. К. Получение и характеристика водорастворимого глюкана Saccharomyces сerevisiae [Текст] / Н. К. Черно, К. И. Шапкина // Известия ВУЗОВ, Пищевая Технология. – Вып. 4 (334). – Краснодар, 2013. – С. 29-32.
22. Черно, Н. К. Біотехнологічний спосіб вилучення арабіногалактану із деревини сосни [Текст] / Н. К. Черно, Л. С. Гураль, О. В. Ломака // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2012. – Вип. 42. – Том 2. – C. 157-161.
23. Кузнєцова І.О., Андріянов О.Д. Вивчення способів захисту від корозії конструкційної сталі у морській воді.-Наукові правці.-2011.-вип.39.-с.410-413
24. Андріянов О.Д., Кузнєцова І.О. Квантова-механічна оцінка впливу вмісту Nd на електрокаталітичну активність потрійних сплавів.-Харчова наука і технологія.-2011.-№3(16).-с.83-85.
25. Кузнєцова І.О., Янченко К.А., Содоль Г.О. Особливості корозії у тріщинах на сталі у морській воді.-Наукові праці.-2012.-вип.42.-т.2.-с.517-519
26. Кузнєцова І.О., Янченко К.А. Одержання захисних покриттів на основі молібдену та вольфраму на металевих деталях, що використовуються у харчових виробництвах.-Наукові праці.-2013.-вип.44.т.2.-с.365-368
27. Кузнєцова І.О., Янченко К.А. Визначення мікроелементного складу дитячих молочних сумішей.-Харчова наука и технологія.-2013.-№2(23).-с.67-69
28. Омельчук, С.В. Покращення лікувальних властивостей і біологічної активності пива шляхом внесення екстракту волоського горіху. [Текст] / С.В. Омельчук, І.В. Мельнік, С.І. Вікуль «Харчова наука і технологія». – Одеса.- ОНАХТ.- № 3(2-)- 2012. С. 26 – 30.
29. Вікуль, С.І. Біологічна активність рослинної сировини – інгредієнта харчових продуктів. [Текст]/ С.І. Вікуль// «Харчова наука і технологія». – Одеса.-ОНАХТ.- № 4(21)- 2012. С. 40 – 44.
30. Пилипенко, Л.Н. Контроль якості, безпеки та біологічної активності овочевих соків. [Текст] / Л.Н. Пилипенко, С.І. Вікуль, И.В. Пилипенко, Д.К. Гайдукевич, С.Г Курдова. //«Харчова наука і технологія». – Одеса.-ОНАХТ.- № 4(21)- 2012. С. 44 – 47.
31. Определение консерванта Е 210 в соках и безалкогольных напитках методом тонкослойной хроматографии / Ливенцова Е.О.. Бельтюкова С.В., Теслюк О.И. //Нуков. Вісн. Ужгород. Нац.. унів. – 2010. Вип. 23. – С. 45–51.
32. Определение сорбиновой кислоты в соках и безалкогольных напитках/ Теслюк О.И., Бельтюкова С.В., Ливенцова Е.О./ Методы объекты хим. анализа.– 2010. – т.5, №1. – С.46-52.
33. Тушение люминесценции иона Tb (III) в комплексе с триоктилфосфиноксидом сорбиновой кислотой/ Бельтюкова С.В., Теслюк О.И., Ливенцова Е.О./ Праці Одеського політех. університету. – 2011. – вип. 1 (35). – С. 200-205.
34. Определение дегидрацетовой кислоты в пищевых продуктах с использованием метода твердофазной люминесцентной спектроскопи/ Бельтюкова С.В., Теслюк О.И., Ливенцова Е.О./ Праці Одеського політех. університету. – 2012. – вип. 2 (39). – С. 292-298.
35. Консерванты в пищевой промышленности и методы их определения/ Бельтюкова С.В., Ливенцова Е.О.// Харчова наука і технологія. – 2013. – № 3(24). – С.58-64.
36. Методы определения антибиотиков в пищевых продуктах (Обзор) / Бельтюкова, Ливенцова Е.О.// Методы и объеты химического анализа. – 2013. – Т.45 , № 1. – С. 4-13.
37. Определение кофеина по туше нию сенсибилизированной люминесценции комплексного соединения иона Тb(III)/ Теслюк О.И., Бельтюкова С.В., Ливенцова Е.О.// Вісник ОНУ. – 2013. – Т.18., вип. 1(45). – С. 57-62.
38. Визначення кофеїну з використанням ефекту гасіння люмінесценції іону Тb(III)/ Бельтюкова С.В., Теслюк О.И., Ливенцова Е.О.// Фармацевтичний журнал. – 2014. – № 2. – С. 84-90.
39. Возможности применения сенсибилизированной люминесценции лантанидов в анализе пищевых продуктов (моногафия)/ Бельтюкова С.В., Теслюк О.И., Ливенцова Е.О. – 2014. – LAP Lambert Academic Publishing , с.172.
40. Определение галловой кислоты в листовом зеленом чае методом , Бельтюкова С.В, Малинка О.В., Ливенцова Е.О. // Приднепровский научный вест ник. – 2015. – № 1(155). – С. 88-92.
41. Бельтюкова, С. В. Определение ципрофлоксацина в молоке с помощью люминесцентной твердофазной спектроскопии в тонком слое [Текст] / С. В. Бельтюкова, Е. В. Малинка, Е. О. Ливенцова // Труды ОНПУ – 2008. – Вып. 2, № 30. – С. 238-241
42. Бельтюкова, С.В. Определение офлоксацина и норфлоксацина в сточных водах фармацевтических предприятий с использованием сенсибилизированной люминесценции комплексов Tb (III) [Текст] / С.В. Бельтюкова, Е.В. Малинка, Е.О.Ливенцова // Химия и технология воды. – 2008 – т.30. – №1. – С. 69-75.
43. Бельтюкова, С.В. Определение хлорогеновой кислоты методом ТСХ с люминесцентным детектированием [Текст] / С.В. Бельтюкова, Е.В. Малинка, А.А. Бічкова // Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konf. «Perspectywiczne opracowania sa nauka I technikami – 2011» V. 49. – Сhemia : Przemysl. – 2011. – P. 3-7.
44. Бельтюкова, С.В Определение качества пищевых продуктов (определение консерванта Е-200 с использованием люминесцентного сенсора Tb (III) – ТОФО) [Текст] / С.В.Бельтюкова, Е.В. Малинка, Е.О.Ливенцова // Acta Universitates Pontica Euxinus, – 2012. – С.31-35.
45. Бельтюкова, С.В. Сорбционно – люминесцентный метод определения бензойной кислоты (Е210) в пищевых продуктах [Текст] / С.В.Бельтюкова, Е.В. Малинка, Е.О.Ливенцова // Intern. Scient. Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus, №1 – 2013.- P.26-27.
46. Малинка, О..В. Спектрофотометрический метод определения фальсификации безалко-гольных напитков [Текст] / О.В. Малинка // Наукові праці ОНАХТ. – Одеса: 2013. – Вип. 44. – Том 2. – С.297-300.
47. Бельтюкова, С.В. Определение лаурилглутаминовой кислоты по сенсибилизированной люминесценции иона Tb (III) в комплексе с ципрофлоксацином [Текст] / О.В. Малинка// Вісник ОНУ т.19, №1(49). 2015.-с. 24-29
48.Черно Н.К. Перспективи використання біологічно активних бактеріальних гідролізатів для нутрітивної підтримки населення з розладами імунної системи /Н.К. Черно, А.І. капустян / Харчова наука і технологія – 2015. – №2(31). – С. 18-25.
49. Черно Н.К. Отримання та характеристика біополімерних комплексів гливи звичайної (Pleurotus ostreatus) / Н.К. Черно, С.О. Озоліна, О.В. Нікітіна // Харчова наука і технологія. – 2015. – Вип. 9. – № 3. – С. 19-25.
50. Черно Н.К. К вопросу о супрамолекулярной структуре β-глюкана дрожжей S.c./ Н.К. Черно, К.І. Науменко // Харчова наука і технологія.– Т.9 № 4 (грудень) – 2015. – С. 23-29