Патенти

 

Назва Короткий опис Автори Посилання на Укрпатент
1 Спосіб тест-визначення бензойної кислоти Спосіб тест-визначення бензойної кислоти (БК), що включає відбір проби, взаємодію взаємодію її з хімічними реагентами та вимірювання аналітичного сигналу, якій відрізняється тим, що відокремленя БК здійснюють сорбцією на сілікогелі, а виделену таким чином БК піддають взаємодії в шарі силікагелю з хлоридом Тb(III) в присутності о,о – дипіридилу та уротропину при рН 6,8-7,2. Бельтюкова С.В.

Теслюк О.І.

Лівенцова О.О.

 

http://uapatents.com/4-97180-sposib-test-viznachennya-benzojjno-kisloti.html#recent
2 Спосіб кількісного визначення оротової кислоти Спосіб кількісного визначення оротової кислоти, що включає відбір проби, взаємодію її з хімічними реагентами та вимірювання аналітичного сигналу, якій відрізняється тим, що спочатку здійснюються відокремлення оротової кислоти шляхом тонкошарової хроматографії, відокремлену таким чином оротову кислоту піддають взаємодії в шарі сорбенту з інонами тербію (ІІІ) в присутності тритону Х-100 та уротропином при рН 6,8-7,2 і вимирюють Ілюм іону Тb(III) в тонкому шарі сорбенту Бельтюкова С.В.

Теслюк О.І.

Лівенцова О.О.

 

http://uapatents.com/3-63937-sposib-kilkisnogo-viznachennya-orotovo-kisloti.html
3 Спосіб кількісного визначення оротової кислоти в натуральному молоці Спосіб кількісного визначення оротової кислоти в натуральному молоці, що включає відбір проби, взаємодію її з хімічними реагентами та вимірювання аналітичного сигналу, якій відрізняється тим, що в пробі молока попередньо осаджують білкові компоненти, після чого здійснюють відокремлення оротової кислоти шляхом тонкошарової хроматографії, відокремлену таким чином оротову кислоту піддають взаємодії в шарі сорбенту з іонами тербію (ІІІ) в присутності тритону Х -100 та уротропіну при рН 6,8-7,2 і вимірюють Ілюм іону Тb(III) в тонкому шарі сорбенту Бельтюкова С.В.

Теслюк О.І.

Лівенцова О.О.

 

http://uapatents.com/5-99549-sposib-kilkisnogo-viznachennya-orotovo-kisloti-v-naturalnomu-moloci.html
4 Спосіб кількісного визначення кофеїну Спосіб кількісного визначення кофеїну включає приготування проби,взаємодію її  з хімічними реагентами та вимірювання аналітичного сигналу. Кофеїн відокремлюють методом тонкошарової хроматографії, який піддають взаємодії з проявляючим розчином, що включає хлорид тербію (ІІІ) при Авипром=545 нм за величиною якої визначають концентрацію кофеїну. Бельтюкова С.В.

Теслюк О.І.

Лівенцова О.О.

 

http://uapatents.com/7-97824-sposib-kilkisnogo-viznachennya-kofenu.html
5 Спосіб кількісного визначення дегідрооцетової кислоти Спосіб кількісного визначення дегідрооцетової кислоти (ДГК), відокремлення ДГК, взаємодію її з хімічним реагентом в присутності триоктилфосфіноксиду та уротропіну і вимірювання аналітичного сигналу, причому відокремлення ДГК здійснюють на силікагелі з водного розчину, а процес проводять при рН 6,3-7,0. Лівенцова О.О.

Бельтюкова С.В.

http://uapatents.com/7-87376-sposib-kilkisnogo-viznachennya-degidrooctovo-kisloti.html
6 Спосіб тест-визначення лаурілглутамінової кислоти Спосіб кількісного тест-визначення лаурилглутамінової кислоти, який включає приготування проби, взаємодію її з хімічними реагентами у розчині та вимірювання аналітичного сигналу, який відрізняється тим, що пробу піддають взаємодії зі стандартними розчинами хлориду тербію та ципрофлоксацину при рН 6,9-7,0, а комплекс, що утворився, відокремлюють на силікагелі з водного розчину. Бельтюкова С.В.

Лівенцова О.О.

Малінка О.В.

http://uapatents.com/6-97577-sposib-test-viznachennya-laurilglutaminovo-kisloti.html
7 Cпосіб кількісного визначення лаурілглутамінової кислоти Спосіб кількісного визначення лаурилглутамінової кислоти, що включає приготування проби, взаємодію її з хімічними реагентами та вимірювання аналітичного сигналу, який відрізняється тим, що пробу піддають взаємодії зі стандартними розчинами хлориду тербію та ципрофлоксацину при рН 7,0-7,2. Лівенцова О.О.

Бельтюкова С.В.

Малінка О.В.

http://uapatents.com/6-95946-sposib-kilkisnogo-viznachennya-laurilglutaminovo-kisloti.html
8 Спосіб іммобілізації ферменту в поліелектролітну мікрокапсулу Спосіб іммобілізації ферменту в поліелектролітну мікрокапсулу, що включає отримання СаСО3-частинок з інкапсульованим ферментом, формування мікрокапсул шляхом почергової адсорбції на вказані компоненти протилежно заряджених поліелектролітів і видалення СаСО3 із отриманих таким чином капсул, який відрізняється тим, що як інкапсульований білок використовують трипсин, який беруть в кількості 1-10 мг/мл, а як протилежно заряджені поліелектроліти – пектин і хітозан в кількості 2-5 мг/мл кожного. Черно Н. К.,

Озоліна С.О.,

Капустян А.І.

http://uapatents.com/3-66757-sposib-immobilizaci-fermentu-v-polielektrolitnu-mikrokapsulu.html
9 Спосіб іммобілізації трипсину Спосіб іммобілізації трипсину, що передбачає включення ферменту в полімерну матрицю гелеподібної структури, який відрізняється тим, що спочатку змішують водні розчини пектину і трипсину та витримують 10-15 хвилин, після чого додають розчин хітозану в 1 %-ній оцтовій кислоті, суміш витримують 10-15 хвилин і піддають ліофільному сушінню, при цьому розчин пектину, трипсину і хітозану беруть в масовому співвідношенні, рівному (0,5-2) : (0,25-1) : (0,5-2) відповідно. Черно Н. К.,

Озоліна С.О.,

Капустян А.І.

http://uapatents.com/3-66429-sposib-immobilizaci-tripsinu.html
10 Спосіб іммобілізації трипсину Винахід належить до спосібу іммобілізації трипсину, що передбачає включення ферменту в полімерну матрицю гелеподібної структури, який відрізняється тим, що спочатку змішують водні розчини пектину і трипсину та витримують 10-15 хвилин, після чого додають розчин хітозану в 1 %-ній оцтовій кислоті, суміш витримують 10-15 хвилин і піддають ліофільному сушінню, при цьому розчин пектину, трипсину і хітозану беруть в масовому співвідношенні, рівному (0,5-2) : (0,25-1) : (0,5-2) відповідно. Черно Н. К.,

Озоліна С.О.,

Капустян А.І.

http://uapatents.com/5-99542-sposib-immobilizaci-tripsinu.html
11 Спосіб одержання глікопептидного продукту із клітинних стінок бактерій Спосіб одержання глікопептидного продукту із клітинних стінок бактерій, що включає руйнування клітинних стінок бактеріальної маси Lactobacillus acidophilus лізоцимом та трипсином і виділення цільового продукту, який відрізняється тим, що суспензію бактерій Lactobacillus acidophilus кип’ятять протягом 30-60 хв, після чого охолоджують і проводять ферментативний гідроліз композицією, яка містить 0,1-0,5 %-ві розчини лізоциму і трипсину протягом 3-24 год. при рН 4,5-7,5, по завершенні ферментативного гідролізу розчинну фазу ферментолізату відділяють від нерозчинної фази і обидві фази ферментолізату піддають конвективному сушінню. Черно Н. К.,

Капустян А.І.

http://uapatents.com/7-100637-sposib-oderzhannya-glikopeptidnogo-produktu-iz-klitinnikh-stinok-bakterijj.html
12 Спосіб одержання водорозчинних полісахаридів Спосіб одержання водорозчинних полісахаридів полягає у тому, що попередньо висушену та подрібнену гливу звичайну обробляють 67-73 % розчином етанолу при температурі 60-70 °C, гідромодулі 10 протягом 30-40 хв. з послідуючим відокремленням осаду та обробленням його дистильованою водою при температурі 93-97 °C, гідромодулі 10 протягом 55-65 хв. Одержану суспензію охолоджують до кімнатної температури. Обробляють відокремлений від супернатанту осад дистильованою водою при температурі 93-97 °C, гідромодулі 10 протягом 55-65 хв., суспензію охолоджують до кімнатної температури та відділяють супернатант. Обидва супернатанти об’єднують, концентрують та підкислюють льодяною оцтовою кислотою до рН=5. Від одержаної суміші відокремлюють супернатант, а осаджені водорозчинні полісахариди розчиняють у дистильованій воді, діалізують та ліофільно висушують. Черно Н.К.,

Озоліна С.О.,

Нікітіна О.В

http://uapatents.com/8-92650-sposib-oderzhannya-vodorozchinnikh-polisakharidiv.html
13 Спосіб одержання функціональної добавки Спосіб одержання функціональної добавки полягає в тому, що попередньо висушену та подрібнену гливу звичайну обробляють 67-73 %-вим розчином етанолу при температурі 60-70 °C і гідромодулі 10 протягом 30-40 хвилин, періодично перемішуючи, відокремлений від супернатанту осад промивають 67-73 %-вим розчином етанолу, відділяють супернатант, одержані супернатанти змішують, видаляють етанол та висушують суспензію. Черно Н.К.,

Озоліна С.О.

Нікітіна О.В.

http://uapatents.com/7-92651-sposib-oderzhannya-funkcionalno-dobavki.html
14 Спосіб одержання дієтичної добавки Винахід належить до біотехнології, зокрема до способу одержання дієтичної добавки з печериці двоспорової (Agaricus bisporus), що проявляє широкий спектр функціональної дії. Черно Н.К.,

Озоліна С.О.,

Нікітіна О.В.

http://uapatents.com/13-107173-sposib-oderzhannya-diehtichno-dobavki.html
15 Спосіб одержання функціональної добавки та водорозчинних полісахаридів Винахід відноситься до біотехнології, зокрема до способу одержання з гливи звичайної функціональної добавки, що проявляє антиоксидантні та біфідогенні властивості, та водорозчинних полісахаридів. Черно Н.К.,

Озоліна С.О.,

Нікітіна О.В.

http://uapatents.com/13-107173-sposib-oderzhannya-diehtichno-dobavki.html
16 Спосіб отримання майонезу

 

Спосіб отримання майонезу шляхом перемішування рослинної олії у водному розчині емульгатора та стабілізатора, який відрізняється тим, що як стабілізатор використовують гетерогенну суміш високомолекулярних полісахаридів – пектину і хітозану, при масовому співвідношенні (0,6-1,0):(0,1-0,4), причому хітозан спочатку розчиняють у кислому розчині, після чого додають пектин для утворення комплексу та вводять до емульсії олії у воді. Антіпіна О.О., Озоліна С.О., Бицюра О. В.

 

http://uapatents.com/2-48118-sposib-otrimannya-majjonezu.html
17 Спосіб отримання білково-вуглеводної біологічно-активної добавки Спосіб виробництва білково-вуглеводної добавки, що передбачає подрібнення їстівного вуглеводовмісного рослинного субстрату, культивування мікроорганізмів на твердому носії в аеробних умовах та інактивування вирощеної культури мікроорганізмів з отриманням цільового продукту, який відрізняється тим, що подрібнений рослинний субстрат піддають гідролізу хлороводневою або сульфатною, або фосфатною, або етановою кислотою, яку беруть в кількості 0,5-5,0 мас. % при співвідношенні рослинний субстрат : розчин кислоти 1:(7-15), після чого отриманий гідролізат разом із твердою фазою нейтралізують лугом до рН 6,0-7,0, додають до нього суміш поживних солей і вносять мікроорганізми роду Saccharomyces, а процес культивування здійснюють в присутності твердого вуглеводовмісного залишку Решти С. П.

Данилова О.І.

http://uapatents.com/6-68350-sposib-otrimannya-bilkovo-vuglevodno-biologichno-aktivno-dobavki.html
18 Спосіб отримання БАД з селеном і дріжджами Спосіб отримання БАД з селеном і дріжджами, що включає культивування дріжджів Saccharomyces cerevisae на поживному середовищі, що містить меласу, як джерело цукрів, мінеральні солі, у присутності джерела селену – розчину селенистої кислоти, який відрізняється тим, що як джерело селену додатково використовують селеніт натрію або інші солі селену, як джерело цукрів додатково використовують гідролізат рослинної сировини, культивування проводять у присутності твердого носія – залишку після гідролізу вуглеводовмісної сировини. Решти С. П.

Данилова О.І.

http://uapatents.com/5-69128-sposib-otrimannya-bad-z-selenom-i-drizhdzhami.html
19 Спосіб встановлення факту уведення бензоатів в плодовий сік Спосіб встановлення факту уведення бензоатів в плодовий сік, що включає відбір проби, підготовку проби, проведення хроматомас-спектрометричного дослідження, оцінювання результатів, який відрізняється тим, що у пробі вимірюють редокс-потенціал при рН=3, порівнюють його значення з редокс-потенціалом системи “аскорбінова кислота-дегідроаскорбінова кислота” при цьому ж значенні активної кислотності та визначають присутність бензойної кислоти та продуктів її взаємодії з речовинами редокс-системи соку, а саме бензилового спирту або толуолу, в залежності від строку зберігання соку та величини його редокс-потенціалу. Решти С. П. Бочарова О.В., Герега К.М., Калаянова О.М. http://uapatents.com/8-77811-sposib-vstanovlennya-faktu-uvedennya-benzoativ-v-plodovijj-sik.html
20 Спосіб одержання біологічно активної добавка Спосіб одержання біологічно активної добавки, що включає обробку пресованих хлібопекарських дріжджів хімічним реагентом, відокремлення цільового продукту і наступне його сушіння, який відрізняється тим, що пресовані хлібопекарські дріжджі обробляють 3 %-им розчином Н2О2 при гідромодулі1:(2-3) протягом 1-24 годин, після чого осад відокремлюють і промивають водою, а відокремлення цільового продукту проводять в два етапи, причому на першому етапі видаляють білок шляхом обробки осаду 3-6 %-им розчином NaOH при гідромодулі 1:(2-5) при 45-65 °C протягом 0,5-3,0 годин, а на другому етапі видаляють глікоген шляхом обробки осаду 0,5 н розчином оцтової кислоти при гідромодулі 1:(1-3) і нагрівають реакційну суміш до температури не більш 75 °C, осад відокремлюють від супернатанту, промивають гарячою водою, знову відокремлюють від супернатанту і висушують спочатку етиловим спиртом, а після – ефіром. Черно Н. К., Кудашев С. М., Шапкіна К. І. http://uapatents.com/6-73804-sposib-oderzhannya-biologichno-aktivno-dobavki.html
21 Спосіб одержання водорозчинного β-глюкану Спосіб одержання водорозчинного β-глюкану, який характеризується тим, що водонерозчинний β-глюкан клітинних стінок хлібопекарських дріжджів Saccharomyces cerevisiae піддають ферментативному гідролізу шляхом обробки його мультиферментним препаратом Rovabio Excel АР при концентрації ферменту у розчині 0,25-0,5 мг/см3 протягом 24-72 годин і співвідношенні фермент:субстрат 1:(15-45), після гідролізу суміш кип’ятять 15 хвилин, супернатан відокремлюють і сушать. Черно Н. К., Шапкіна К. І., Коваленко О. В. http://uapatents.com/6-83594-sposib-oderzhannya-vodorozchinnogo-b-glyukanu.html