Навчальні дисципліни

Назва дисципліни Короткий опис Кількість годин
1 Хімія Галузь знань 0502 Напрям підготовки 6.050202  «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології». Кількість кредитів – 3

Дисципліна вивчає: основи загальної хімії; будову атомів і періодичність зміни хімічних властивостей елементів із їхнім положенням у періодичній системі Менделєєва; хімічний зв’язок; теорію розчинів електролітів і неелектролітів; іонні реакції та гідроліз солей; будову та принцип дії гальванічних і акумуляторних елементів; електрохімічні процеси; електроліз; корозію металів та методи захисту від корозії; властивості окремих груп хімічних елементів; властивості широкого кола речовин, які входять до матеріалів, устаткування та апаратури, тари, миючих засобів, мастил, палива, та які трапляються у навколишньому середовищі, застосовуються у технологічних процесах;

 

90
2 Загальна та неорганічна хімія Напрям підготовки 6.051701 – “Харчові технології та інженерія”. Професійне спрямування 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» Кількість кредитів – 8

Дисципліна вивчає: основи загальної хімії; будову атомів і періодичність зміни хімічних властивостей елементів із їхнім положенням у періодичній системі Менделєєва; хімічний зв’язок; теорію розчинів електролітів і неелектролітів; іонні реакції та гідроліз солей; будову та принцип дії гальванічних і акумуляторних елементів; електрохімічні процеси; електроліз; корозію металів та методи захисту від корозії; властивості окремих груп хімічних елементів; властивості широкого кола речовин, які входять до матеріалів, устаткування та апаратури, тари, миючих засобів, мастил, палива, та які трапляються у навколишньому середовищі, застосовуються у технологічних процесах;

 

240

 

3 Загальна та неорганічна хімія Напрям підготовки 6.051701 – “Харчові технології та інженерія”. Професійне спрямування 6.051401 «Біотехнологія»» Кількість кредитів – 7

Дисципліна вивчає: основи загальної хімії; будову атомів і періодичність зміни хімічних властивостей елементів із їхнім положенням у періодичній системі Менделєєва; хімічний зв’язок; теорію розчинів електролітів і неелектролітів; іонні реакції та гідроліз солей; будову та принцип дії гальванічних і акумуляторних елементів; електрохімічні процеси; електроліз; корозію металів та методи захисту від корозії; властивості окремих груп хімічних елементів; властивості широкого кола речовин, які входять до матеріалів, устаткування та апаратури, тари, миючих засобів, мастил, палива, та які трапляються у навколишньому середовищі, застосовуються у технологічних процесах;

 

210

 

4 Аналітична хімія Напрям підготовки 6.051701 – “Харчові технології та інженерія”. Професійне спрямування 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» Кількість кредитів – 7,5

На основі сучасних наукових уявлень аналітична хімія дає студентам теоретичну і практичну базу для виконання хімічного та фізико-хімічного аналізу контролю процесів харчової технології, контролю якості харчових продуктів і сільськогосподарської харчової сировини, а також для подальшого засвоєння  хімічних професійно-орієнтованих дисциплін.

Дисципліна вивчає : – типи реакцій, що використовуються в аналітичній хімії; методи підготовки проби до аналізу; класифікацію методів кількісного хімічного аналізу; математичну обробку результатів аналізу; загальні заходи титрування, способи титрування; класифікацію методів об’ємного аналізу; теоретичні основи кислотно-лужного титрування водних розчинів; кислотно-лужні індикатори; застосування окисно-відновних  реакцій в якісному і кількісному  аналізі; особливості і сфери застосування методу перманганатометрії, робочі розчини, їх атестація, об’єкти  аналізу, йодометричні, броматометричні та комплексонометричні засоби титрування; а також основи оптичних, електрохімічних та хроматографічних методів аналізу

225

 

5 Аналітична хімія Напрям підготовки 6.051701 – “Харчові технології та інженерія”. Професійне спрямування 6.051401 «Біотехнологія» Кількість кредитів – 6,5

На основі сучасних наукових уявлень аналітична хімія дає студентам теоретичну і практичну базу для виконання хімічного та фізико-хімічного аналізу контролю процесів харчової технології, контролю якості харчових продуктів і сільськогосподарської харчової сировини, а також для подальшого засвоєння  хімічних професійно-орієнтованих дисциплін.

Дисципліна вивчає : – типи реакцій, що використовуються в аналітичній хімії; методи підготовки проби до аналізу; класифікацію методів кількісного хімічного аналізу; математичну обробку результатів аналізу; загальні заходи титрування, способи титрування; класифікацію методів об’ємного аналізу; теоретичні основи кислотно-лужного титрування водних розчинів; кислотно-лужні індикатори; застосування окисно-відновних  реакцій в якісному і кількісному  аналізі; особливості і сфери застосування методу перманганатометрії, робочі розчини, їх атестація, об’єкти  аналізу, йодометричні, броматометричні та комплексонометричні засоби титрування; а також основи оптичних, електрохімічних та хроматографічних методів аналізу

195

 

6 Хімія Напрям підготовки 6.051701 – “Харчові технології та інженерія”. Професійне спрямування 6.030510 «Товарознавство і експертиза в митній справі» Кількість кредитів – 6.

Дисципліна вивчає : – типи реакцій, що використовуються в аналітичній хімії; методи підготовки проби до аналізу; класифікацію методів кількісного хімічного аналізу; математичну обробку результатів аналізу; загальні заходи титрування, способи титрування; класифікацію методів об’ємного аналізу; теоретичні основи кислотно-лужного титрування водних розчинів; кислотно-лужні індикатори; застосування окисно-відновних  реакцій в якісному і кількісному  аналізі; особливості і сфери застосування методу перманганатометрії, робочі розчини, їх атестація, об’єкти  аналізу, йодометричні, броматометричні та комплексонометричні засоби титрування; а також основи оптичних, електрохімічних та хроматографічних методів аналізу.

180

 

7 Інструментальні методи наукових досліджень Напрям підготовки 6.051701 – “Харчові технології та інженерія”. Професійне спрямування 8.05170105 Кількість кредитів – 3

Дисципліна вивчає : – основи оптичних, електрохімічних та хроматографічних методів аналізу. Вміти: – оцінювати можливості методів аналізу; обґрунтовано вибирати відповідний метод для конкретної практичної задачі, грамотно використовувати обладнання, прилади, точно проводити експеримент; математично обробляти результати вимірювань, уміло використовувати сучасну обчислювальну техніку.

90