Наукові школи та напрями

1.Хімія, технологія і використання полісахаридів

Ці дослідження є логічним продовженням наукового напрямку кафедри, сформованого ще в 60-80-ті роки минулого століття і був присвячений хімії та технології геміцеллюлоз рослинної сировини. У ті роки була дана характеристика будови макромолекул ксиланів і ксилоглюканів широкого спектра рослинної сировини, вивчена надмолекулярна структура целюлози трав, листової тканини, водоростей і морських трав. Отримані дані послужили фундаментом для розвитку концепції про можливості використання сировини, нетрадиційного для харчової промисловості, в харчовому напрямку – як джерела харчових волокон.

Наукові роботи, що виконуються на кафедрі харчової хімії в цій сфері, узгоджуються з перспективними тенденціями розвитку досліджень в області хімії і технології полісахаридів.

Вони включають:

 • Розробку методів виділення окремих біополімерів та їх комплексів;
 • Характеристику складу і властивостей (ступінь гетерогенності, функціонально-фізіологічні і технологічні, сорбційні і ін.), що отримуються субстанцій;
 • Модифікацію біополімерів, або їх комплексів метою активування функціональних властивостей;
 • Іммобілізацію на полісахаридних матрицях біологічно активних речовин невуглеводної природи і дослідження властивостей іммобілізованих препаратів;
 • Отримання супрамолекулярних, в тому числі поліелектролітних, біополімерних комплексів і їх характеристику;
 • Отримання дієтичних добавок на основі розроблених препаратів (нутрицевтиків, парафармацевтиків, наноцевтиків);
 • Дослідження поведінки ДД в умовах, що моделюють травний тракт людини;
 • Первинну медико-біологічну оцінку ДД;
 • Розробку принципових технологічних схем їх виробництва.

2. Розробка оптичних сенсорних систем для визначення якості і безпеки харчових продуктів

Дослідження включають:

 • Пошук нових аналітичних форм для визначення біологічно активних аніонів у харчових продуктах, фармацевтичних препаратах і парфумерно-косметичних засобах.
 • Визначення сорбції кращих аналітичних форм на поверхні сорбентів з метою детектування аналітичного сигналу в твердій фазі.
 • Вибір люмінесцентного сенсора розробка люмінесцентного визначення гіркоти – показника якості пива.
 • Вивчення можливості визначення поліфенольних сполук хмелю з використанням сенсибілізованої люмінесценції лантанідів.
 • Розробку покриттів для захисту консервної тари.

Крім того на кафедрі здійснюються дослідження властивостей і розробка методик визначення біологічно активних речовин у харчових продуктах та у рослинної сировини, а також дослідження електрокатолітичних процесів та одержання корозійностійких електрохімічних покриттів.