Методичні матеріали

 • Методичні вказівки до вивчення курсу аналітичної хімії. Розділ «Тітріметричний аналіз» для студентів напряму підготовки 6.051701 денної та заочної форм навчання / уклад. С.В. Бельтюкова, О.В. Малинка, О.О. Ливенцова. О.: ОНАХТ, 2011.- 45 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Аналітична хімія». Розділ «Фотоелектроколориметричний аналіз» для студентів напряму підготовки 6.051701 денної та заочної форм навчання / уклад. С.В. Бельтюкова, О.В. Малинка, О.О. Ливенцова. О.: ОНАХТ, 2013.- 28 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів напряму підготовки 6.051701 денної та заочної форм навчання / уклад. С.В. Бельтюкова, І.О. Кузнєцова, О.В. Малинка, Е.О. Ливенцова. О.: ОНАХТ, 2014.- 36 с.
 • Методичні вказівки до вивчення курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів напряму підготовки 6.051701 денної та заочної форм навчання / уклад. С.В. Бельтюкова, І.О. Кузнєцова, О.В. Малинка, C.І. Вікуль. О.: ОНАХТ, 2015.- 30 с.
 • Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Загальна та неорганічна хімія» для студентів напряму підготовки 6.051701 денної та заочної форм навчання / уклад. С.В. Бельтюкова, І.О. Кузнєцова, О.В. Малинка, Е.О. Ливенцова. О.: ОНАХТ, 2015.- 30 с.
 • Конспект лекцій з курсу «Загальна та неорганічна хімія»; «Хімічні властивості елементів та їхніх сполук» для студентів спеціальностей: 051701  та напряму підготовки  6.051701 «Харчові технології та інженерія» усіх форм навчання за програмою бакалаврів. – Бельтюкова С.В., Малинка О.В., Лівенцова О.О.   – О.: ОНАХТ, 2015. –  29 с.
 • Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу „Загальна та неорганічна хімія” для студентів спеціальностей: 051701  та напряму підготовки  6.051701 «Харчові технології та інженерія» усіх форм навчання за програмою бакалаврів. – Бельтюкова С.В., Кузнецова І.О. Малинка О.В., Лівенцова О.О.   – О.: ОНАХТ, 2015. – 50 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Аналітична хімія, титриметричні методи аналізу” для студентів за напрямами підготовки бакалаврів 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» денної та заочної форми навчання. – Бельтюкова С.В., Малинка О.В., Вікуль С.І., Лівенцова О.О.  – Одеса: ОНАХТ,  – 28 с.
 • Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Аналітична хімія, титриметричні методи аналізу» для студентів за напрямами підготовки бакалаврів 6.051701 «Харчові технології та інженерія», для денної та заочної форм навчання за програмою бакалаврів. – Бельтюкова С.В., Малинка О.В., Лівенцова О.О.   – О.: ОНАХТ, 2015. –  29 с.
 • Опорний конспект лекцій з курсу «Харчові добавки» для бакалаврів 6.030510 денної форми навчання /уклад. О.О. Антіпіна – Одеса: ОНАХТ, 2011.-42 с.
 • Конспект лекцій з курсу «Хімія», модуль 1 «Основи загальної та неорганічної хімії»; Конспект лекцій з курсу «Хімія», модуль 2 «Основи органічної хімії» /уклад. О.О. Антіпіна та ін. – Одеса: ОНАХТ, 2012
 • Методичні вказівки до виконання лаб. робіт з курсу «Харчові добавки» /уклад. О.О. Антіпіна – Одеса: ОНАХТ, 2013
 • Методичні вказівки до організації самостійної роботи та підготовки до семестрового контролю за курсом «Органічна хімія» для студентів напряму підготовки 6.051701 денної та заочної форм навчання / укладачі О.О. Антіпіна, С.О.Озоліна, Н.О.Денісюк, А.І. Капустян. – Одеса: ОНАХТ, 2013 – 15 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія» для бакалаврів 6.030510 денної форми навчання / Уклад. О.О. Антіпіна, Решта С.П., Терлецька Т.З. – Одеса: ОНАХТ, 2014. – 38 с.
 • Методичні вказівки по організації самостійної роботи та підготовці до семестрового контролю з курсу «Харчова хімія» / Уклад. Денісюк Н.О., Антіпіна О.О., Капустян А.І. – Одеса: ОНАХТ, 2014
 • Опорний конспект лекцій з курсу «Продукти функціонального харчування» / Уклад. Антіпіна О.О; Шапкіна К.І. – Одеса: ОНАХТ, 2015.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Харчова хімія»/укл. Денісюк Н.О., Капустян А.І. Шапкіна К.І.