Методичні матеріали

З усіма методичними вказівками можна ознайомитись в електронному каталозі бібліотеки ОНАХТ

http://refman.onaft.edu.ua/elc_new/

Ступінь вищої освіти “Бакалавр”

Дисципліна “ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ”

 • Навчальна програма нормативної навчальної дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  складена для напрямів 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»; 6.051401 «Біотехнологія», ступінь вищої освіти бакалавр // Розробники доц. к.т.н. І.О. Кузнецова, доц. к.т.н. С.І. Вікуль, доц. к.х.н. О.В. Малинка, ас. К.А. Янченко. – ОНАХТ, 2016 р.
 • Навчальна програма обов’язкової  навчальної дисципліни «Загальна та неорганічна хімія»  складена для галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 204 “Технологія виробництва та переробки продукції  тваринництва”; ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник к.т.н., доц. Вікуль С.І. – ОНАХТ, 2019 р.
 • Робоча програма з дисципліни “Загальна та неорганічна хімія” складена для спеціальності 162  «Біотехнології та біоінженерія»  галузі знань 16  «Хімічна та біоінженерія»,  ступінь вищої освіти бакалавр // Розробники доц. к.т.н. І.О. Кузнецова, доц. к.т.н. С.І. Вікуль, доц. к.х.н. О.В. Малинка. – ОНАХТ, 2016 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Загальна та неорганічна хімія” складена для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології”; ступінь вищої освіти бакалавр // Розробники доц. к.т.н. І.О. Кузнецова, доц. к.т.н. С.І. Вікуль, доц. к.х.н. О.В. Малинка. – ОНАХТ, 2017 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Загальна та неорганічна хімія” складена для галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 204 “Технологія виробництва та переробки продукції  тваринництва”; ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник к.т.н., доц. Вікуль С.І. – ОНАХТ, 2019 р.
 • Конспект лекцій з курсу “Загальна та неорганічна хімія”. “Хімічні властивості елементів та їхніх сполук” [Електронний ресурс] : для студентів за напрямом підготовки бакалаврів 6.051701- “Харчові технології та інженерія, проф. спрямування “Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів” ден. та заоч. форми навчання / Укладачі С. В. Бельтюкова; І.О. Кузнецова, С.І. Вікуль, О.В. Малинка. – Одеса : ОНАХТ, 2015. – 29 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Загальна хімія ” [Електронний ресурс] : для студентів напрямку підготовки бакалаврів 6.051701-” Харчові технологвї та інженерія” ден. та заоч. форм навчання / Укладачі С. В. Бельтюкова ; О.В. Малинка; О.О. Лівенцова. – Одеса : ОНАХТ, 2014. – 41 с.
 • Методичні вказівки “Хімія елементів та їхніх сполук” до виконання лабораторних робіт з курсу “Загальна хімія ” [Електронний ресурс] : для студентів за напрямом підготовки бакалаврів 6.051701-” Харчові технології та інженерія” ден. та заоч. форм навчання / С. В. Бельтюкова; І.О. Кузнецова, С.І. Вікуль . – Одеса : ОНАХТ, 2014. – 33 с.
 • Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу “Загальна та неорганічна хімія” [Електронний ресурс] : для студентів за напрямами підготовки бакалаврів 6.051701- “Харчові технології та інженерія”, 6.051702 “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції” ден. та заоч. форми навчання / Укладачі С. В. Бельтюкова; І.О. Кузнецова, О.В. Малинка; О.О. Лівенцова. – Одеса : ОНАХТ, 2015. – 50 с.
 • Методичні вказівки до виконання самостійної роботи “Хімія елементів та їхніх сполук” за курсом “Загальна та неорганічна хімія ” [Електронний ресурс] : для студентів спец. за напрямами підгот. бакалаврів 6.051701-” Харчові технології та інженерія”; 6.051702 “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”; 6.051401 “Біотехнологія” ден. та заоч. форми навчання /– Укладачі І.О. Кузнецова, С.І. Вікуль, К.А. Янченко. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – 30 с.

Дисципліна “ОРГАНІЧНА ХІМІЯ”

 • Навчальна програма обов’язкової навчальної  дисципліни «Органічна хімія» складена для галузі знань 16 “Хімічна та біоінженерія”, спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія”; для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології”; ступінь вищої освіти бакалавр // Розробники д.т.н., проф. Н.К. Черно; к.т.н., доц.  О. О. Антіпіна; к.т.н., доц Л. С. Гураль. – ОНАХТ, 2017 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Органічна хімія» складена для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології”; ступінь вищої освіти бакалавр // Розробники к.т.н., доц.  О. О. Антіпіна, к.т.н., доц Л. С. Гураль. – ОНАХТ, 2017 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Органічна хімія» складена для галузі знань 16 “Хімічна та біоінженерія”, спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник к.т.н., доц.  О. О. Антіпіна – ОНАХТ, 2017 р.
 • Навчальна програма обов’язкової навчальної  дисципліни «Органічна хімія» складена для галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 204 “Технологія виробництва та переробки продукції  тваринництва”; ступінь вищої освіти бакалавр // Розробники к.т.н., доц.  О. О. Антіпіна, к.х.н., доц. Озоліна С.О. – ОНАХТ, 2019
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Органічна хімія» складена для галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 204 “Технологія виробництва та переробки продукції  тваринництва”; ступінь вищої освіти бакалавр // Розробники к.т.н., доц.  О. О. Антіпіна, к.х.н., доц. Озоліна С.О. – ОНАХТ, 2019
 •  Конспект лекцій з курсу « Органічна хімія. Вуглеводні» для студентів  напряму підготовки 6.051701  денної та заочної форми навчання / Уклад. Н.К. Черно, Н.О. Денісюк, С.О. Озоліна. – Одеса : ОНАХТ, 2014. – 40с.
 • Конспект лекцій з курсу Органічна хімія.  «Оксигеновмісні похідні вуглеводнів» для бакалаврів 6.051701 денної форми.   /Уклад. Н.К. Черно, Н.О. Денисюк , С.О. Озоліна – Одеса: ОНАХТ, 2015. – 42с.
 • Конспект лекцій з курсу  Органічна хімія «Природні сполуки» для бакалаврів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»  денної і заочної форм навчання /Уклали: Н.К. Черно, С.О. Озоліна, Н.О. Денісюк  –  Одеса: ОНАХТ, 2015. – 43 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Органічна хімія». Вуглеводні. Оксигеновмісні похідні вуглеводнів для студентів напряму підготовки 6.051701 денної та заочної форм навчання/ Уклад. Черно Н.К., Озоліна С.О., Денісюк Н.О. – Одеса : 2015,  20 с.
 • Методичні вказівки до організації самостійної роботи та підготовки до семестрового контролю за курсом «Органічна хімія» для студентів напряму підготовки 6.051701 денної та заочної форм навчання / укладачі О.О. Антіпіна, С.О.Озоліна, Н.О.Денісюк, А.І. Капустян. – Одеса: ОНАХТ, 2013 – 15 с.
 • «Органічна хімія» [Електронний ресурс] Навчальний посібник / Н.К.Черно, Н.О.Денісюк, С.О.Озоліна, О.О. Антіпіна – Одеса : ОНАХТ, 2017, 155с.

Дисципліна “АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ”

 • Навчальна програма нормативної навчальної дисципліни «Аналітична хімія»  складена для напрямів 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»; 6.051401 «Біотехнологія», ступінь вищої освіти бакалавр / Розробники д.х.н., проф. С.В. Бельтюкова, доц. к.х.н. О.В. Малинка; доц. к.т.н. С.І. Вікуль – ОНАХТ, 2016 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Аналітична хімія» складена для галузі знань для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології”; ступінь вищої освіти бакалавр // Розробники д.х.н., проф. С. В. Бельтюкова; доц. к.х.н. О.В. Малинка; доц. к.т.н. С.І. Вікуль; доц. к.х.н. О.О. Лівенцова – ОНАХТ, 2017 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Аналітична хімія» складена для галузі знань 16 “Хімічна та біоінженерія”, спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник к.х.н., доц. О.В. Малинка – ОНАХТ, 2017 р.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Аналітична хімія”. Розділ “Фотоелектроколориметричний аналіз” [Електронний ресурс] : для студентів напряму підготовки 6.051701 ден. та заоч. форм навчання / Укладачі С. В. Бельтюкова ; О.В. Малинка; О.О. Лівенцова. – Одеса : ОНАХТ, 2013. – 18 с.
 • Конспект лекцій з курсу “Аналітична хімія.” “Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу” [Електронний ресурс] : для студентів спец. за напрямами підгот. бакалаврів 6.051701 “Харчові технології та інженерія”; 6.051702 “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”; 6.051401 “Біотехнологія” ден. та заоч. форми навчання / Укладачі С. В. Бельтюкова; С.І. Вікуль, О.В. Малинка; О.О. Лівенцова.– Одеса : ОНАХТ, 2016. – 89 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Аналітична хімія”. “Титриметричні методи аналізу” [Електронний ресурс] : для студентів за напрямом підготовки бакалаврів 6.051701 “Харчові технології та інженерія, професійне спрямування “Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів” ден. та заоч. форми навчання / С. В. Бельтюкова; І.О. Кузнецова, С.І. Вікуль, О.В. Малинка. – Одеса : ОНАХТ, 2015. – 29 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін “Аналітична хімія” та “Хімія”. Розділ “Рефрактометричний метод аналізу” [Електронний ресурс] : для студентів спец. за напрямами підготовки бакалаврів 6.051701 “Харчові технології та інженерія”; 6.051702 “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”; 6.051401 “Біотехнологія” ден. та заоч. форми навчання / Укладачі С. В. Бельтюкова; С.І. Вікуль, О.В. Малинка; О.О. Лівенцова.– Одеса : ОНАХТ, 2016. – 14 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін “Аналітична хімія” і “Хімія”. Розділ “Електрохімічні методи аналізу” [Електронний ресурс] : для студентів за напрямами підгот. бакалаврів 181 “Харчові технології”, 162 “Біотехнологія та біоінженерія”, 076 “Підприємство, торгівля та біржова діяльність” ден. та заоч. форми навчання / Укладачі С. В. Бельтюкова; С.І. Вікуль, О.В. Малинка; О.О. Лівенцова. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – 25 с.
 • Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу “Аналітична хімія” (титриметричні методі аналізу)[Електронний ресурс] : для студентів за напрямами підготовки бакалаврів 6.051701 “Харчові технології та інженерія”, 6.05702 “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції” ден. та заоч. форми навчання / Укладачі С. В. Бельтюкова; С.І. Вікуль, О.В. Малинка; О.О. Лівенцова. – Одеса : ОНАХТ, 2015. – 27 с.

Дисципліна “ХАРЧОВА ХІМІЯ”

 • Навчальна програма нормативної навчальної дисципліни «Харчова хімія» складена для напряму 051701 «Харчові технології та інженерія» ступінь вищої освіти бакалавр // Розробники д.т.н., проф. Н.К. Черно; к.т.н., доц. к.т.н. А.І. Капустян, доц Л. С. Гураль. – ОНАХТ, 2016 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни дисципліни «Харчова хімія» складена для для галузі знань 16 “Хімічна та біоінженерія”, спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник к.т.н., доц. О. О. Антіпіна – ОНАХТ, 2017 р.
 • Навчальна програма обов’язкової навчальної дисципліни «Харчова хімія» складена для галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності  241 «Готельна і ресторанна справа» ступінь вищої освіти бакалавр // Розробники д.т.н., проф. Н.К. Черно; к.х.н.,  доц. Н.О. Денісюк; к.т.н., ас. К.І. Науменко – ОНАХТ, 2016 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни дисципліни «Харчова хімія» складена для для галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельна і ресторанна справа» ступінь вищої освіти бакалавр // Розробники д.т.н., проф. Н.К. Черно; к.х.н.,  доц. Н.О. Денісюк; к.т.н., ас. К.І. Науменко – ОНАХТ, 2016 р.
 • Опорний конспект лекцій з курсу “Харчова хімія” [Електронний ресурс] для студентів напряму підготовки 181 денної та заочної форм навчання. /Уклад. Н.К. Черно, А.ІІ. Капустян, Л.С. Гураль – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 40 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Харчова хімія» для студентів напряму підготовки 6.051701 денної та заочної форм навчання / Укладачі: Н.О Денісюк., А.І. Капустян, К.І. Шапкіна– Одеса: ОНАХТ, 2015. – 26 с.
 • Опорний конспект лекцій з курсу “Харчова хімія” [Електронний ресурс] для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для галузі знань 24 «Сфера обслуговування» /Уклад. Н.К. Черно, Н.О. Денісюк, К.І. Науменко – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 45 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Харчова хімія» 241 «Готельно-ресторанна справа» для галузі знань 24 «Сфера обслуговування» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Н.О Денісюк., А.І. Капустян, К.І. Науменко – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 17 с.
 • Методичні вказівки до організації самостійної роботи та підготовки до семестрового контролю за курсом «Харчова хімія» для студентів напрямів підготовки 6.051701, 6.140101 денної та заочної форм навчання / укладачі О.О. Антіпіна, Н.О.Денісюк, А.І. Капустян. – Одеса: ОНАХТ, 2014 – 19 с.
 • Харчова хімія. Полісахариди. Навчальний посібник /Н.К, Черно, Н.О. Денісюк, С.О. Озоліна, О.В. Севастьянова, Л.С. Гураль. – Одеса: Освіта України, 2014. – 222 с.

Дисципліна “ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ СЕНСОРИ”

 • Навчальна програма обов’язкової навчальної дисципліни «Хімічні та біологічні сенсори» складена для галузі знань для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології”; ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник д.х.н., проф. С. В. Бельтюкова. – ОНАХТ, 2016 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Хімічні та біологічні сенсори» складена для галузі знань для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології”; ступінь вищої освіти бакалавр // Розробники д.х.н., проф. С. В. Бельтюкова. – ОНАХТ, 2016 р.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Хімічні та біологічні сенсори” [Електронний ресурс] : для студентів ступеню “Бакалавр” спец. 181 “Харчові технології” ден. та заоч. форм навчання, галузь знань 18 “Виробництво та технології” / Укладач С. В. Бельтюкова. – Одеса : ОНАХТ, 2018. –: 18 с.

Дисципліна “ХІМІЯ”

 • Навчальна програма нормативної навчальної дисципліни «Хімія» складена для напряму 050202  «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології“, професійне спрямування «Автоматизоване управління технологічними процесами», ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник доц. к.х.н. О.В. Малинка; – ОНАХТ, 2016 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Хімія» складена для галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування», спеціальності 151 «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології», ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник доц. к.х.н. О.В. Малинка; – ОНАХТ, 2016 р.
 • Навчальна програма нормативної навчальної дисципліни «Хімія»  складена для напрямів 6.050503 «Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка», професійне спрямування: «Обладнання переробних і харчових виробництв», ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник доц. к.т.н. С.І. Вікуль – ОНАХТ, 2016 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Хімія» складена для галузі знань 13 “Механічна інженерія”, спеціальностей 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування” ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник доц. к.т.н. С.І. Вікуль – ОНАХТ, 2017 р.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Хімія [Електронний ресурс]: для студентів зі спец.: 131 “Прикладна механіка” галузь знань 13 “Механічна інженерія”,133 “Галузеве машинобудування” галузь знань 13 “Механічна інженерія”, 151 “Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології” галузь знань 15 “Автоматизація та приладобудування / Укладачі С.І. Вікуль, О.В. Малинка; Цимбалюк А.М. – Одеса : ОНАХТ, 2018. – 17 с.

Дисципліна “САНІТАРІЯ, ГІГІЄНА ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ”

 • Навчальна програма вибіркової дисципліни «Санітарія та гігієна харчових виробництв та інструментальні методи аналізу» складена для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології”; ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник к.х.н., доц О.О.Лівенцова. – ОНАХТ, 2017 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “ Санітарія, гігієна харчових виробництв та інструментальні методи аналізу складена для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології” (освітня програма “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”); ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник к.х.н., доц О.О.Лівенцова. – ОНАХТ, 2017 р.
 • Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу “Санітарія і гігієна харчових виробництв та інструментальні методи аналізу” [Електронний ресурс] : для студентів ступеня “Бакалавр” спец. 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” ден. та заоч. форм навчання / Укладач О.О. Лівенцова.– Одеса : ОНАХТ, 2018. –31 с.
 • Методичні вказівки до організації самостійної роботи та підготовки до семестрового контролю з дисципліни “Санітарія і гігієна харчових виробництв та інструментальні методи аналізу” [Електронний ресурс] : для студентів ступеню “Бакалавр” спец. 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” ден. та заоч. форм навчання / Укладач О.О. Лівенцова.– Одеса : ОНАХТ, 2018. –23 с.

Дисципліна “ХІМІЯ СМАКУ, ЗАПАХУ, КОЛЬОРУ”

 • Навчальна програма нормативної дисципліни «Хімія смаку, запаху, кольору» складена для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології” (освітня програма “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”); ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник к.т.н., доц Л. С. Гураль. – ОНАХТ, 2016 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Хімія смаку, запаху, кольору” за напрямом підготовки 051702 “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції” ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник к.т.н., доц Л. С. Гураль. – ОНАХТ, 2016 р.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Хімія смаку, запаху, кольору” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 181 “Харчові технології” (освітня програма “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”) ден. та заоч. форми навчання / Укладач Л. С. Гураль. – Одеса : ОНАХТ, 2018. – 67 с.
 • Опорний конспект лекцій з курсу “Хімія смаку, запаху, кольору” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 181 “Харчові технології” (освітня програма “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”) ден. форми навчання / Укладач Л. С. Гураль. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – 93 с.
 • – Методичні вказівки до організації роботи та підготовки до семестрового контролю з курсу “Хімія смаку, запаху, кольору” [Електронний ресурс] : 181 “Харчові технології” (освітня програма “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”) для галузі знань 18 “Виробництво та технології” ден. та заоч. форми навчання / Укладачі Л. С. Гураль К.І. Науменко. – Одеса : ОНАХТ, 2018. – 15 с.

Дисципліна “БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ СПОЛУКИ”

 • Навчальна програма вибіркової дисципліни «Біологічно активні сполуки» складена для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології” (освітня програма “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”); ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник к.т.н., доц Л. С. Гураль. – ОНАХТ, 2016 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Біологічно активні сполуки” складена для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології” (освітня програма “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”); ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник к.т.н., доц Л. С. Гураль. – ОНАХТ, 2016 р.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Біологічно активні сполуки” [Електронний ресурс] : для студентів спец.181 “Харчові технології” (освітня програма “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”) ден. та заоч. форми навчання /Укладач Л. С. Гураль. – Одеса : ОНАХТ, 2018. – 60 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Експертиза біологічно активних речовин і добавок” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 8.03051001 “Товарознавство і комерційна діяльність” ден. форми навчання / Укладачі Л. С. Гураль; О.В. Севастьянова – Одеса : ОНАХТ, 2015. – 49 с.
 • Методичні вказівки до організації самостійної роботи та підготовки до семестрового контролю з курсу “Біологічно активні сполуки” [Електронний ресурс] : 181 “Харчові технології” (освітня програма “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”) для галузі знань 18 “Виробництво та технології” / Укладачі Л. С. Гураль; К.І. Науменко. – Одеса : ОНАХТ, 2018. – 14 с.

Дисципліна “ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ НАУКИ”

 • Навчальна програма вибіркової дисципліни «Історія та методологія харчової науки» складена для  підготовки бакалаврів напряму 051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» // Розробники д.х.н., проф. С.В. Бельтюкова,; к.т.н., доц. С.І. Вікуль. – ОНАХТ, 2016 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Історія та методологія харчової науки” складена для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології” (освітня програма “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”); ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник к.т.н., доц. С.І. Вікуль. – ОНАХТ, 2017 р.
 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Історія та методологія харчової науки” [Електронний ресурс] : для студентів за спец. 181 “Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” ден. та заоч. форми навчання за ОПП “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції” / Укладач С.І. Вікуль. – Одеса : ОНАХТ, 2018. – 14 с.

Дисципліна “ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

 • Навчальна програма обов’язкової навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» складена для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології”; ступінь вищої освіти бакалавр // Розробники к.т.н., доц Решта С.П.; к.т.н., доц. Шарахматова Т.Є – ОНАХТ, 2018 р.
 • Робоча програма  навчальної дисципліни “ Основи наукових досліджень” складена для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології” (освітня програма “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”); ступінь вищої освіти бакалавр // Розробники к.т.н., доц Решта С.П.; к.т.н., доц. Шарахматова Т.Є – ОНАХТ, 2018 р.

Дисципліна “ОСНОВИ ХІМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ”

 • Навчальна програма обов’язкової навчальної дисципліни «Основи хімії та фізіологічні аспекти оцінки якості харчових продуктів» складена для галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник к.т.н., доц Решта С.П. – ОНАХТ, 2019 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Основи хімії та фізіологічні аспекти оцінки якості харчових продуктів» складена для галузі знань 07 « Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (освітньо-професійна програма «Товарознавство і торгівельне підприємництво»), ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник к.т.н., доц Решта С.П. – ОНАХТ, 2019 р.
 • Конспект лекцій з курсу “Фізіологічні аспекти оцінки якості продуктів” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ден. та заоч. форм навчання / Укладачі Решта С.П.; Данілова О.І. – Одеса : ОНАХТ, 2018. – 77 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Фізіологічні аспекти оцінки якості харчових продуктів” [Електронний ресурс] : для студентів проф. напряму підготовки 6.030510 ден. та заоч. форм навчання / Укладач Решта С.П.; – Одеса : ОНАХТ, 2016. – 36 с.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Хімія” [Електронний ресурс] : для студентів проф. напряму підготовки 6.030510 ден. форми навчання / Укладачі Антіпіна О.О.; Решта С.П.; Терлецька Т,З. – Одеса : ОНАХТ, 2014. – 38 с.

Дисципліна “МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ”

 • Навчальна програма обов’язкової навчальної дисципліни «Методи контролю якості продукції» складена для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології” (освітньо-професійна програма “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”); ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник д.х.н., проф. С. В. Бельтюкова. – ОНАХТ, 2019 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Методи контролю якості продукції» складена для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології” (освітньо-професійна програма “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”); ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник д.х.н., проф. С. В. Бельтюкова. – ОНАХТ, 2019 р.

Дисципліна “ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ”

 • Навчальна програма обов’язкової навчальної дисципліни «Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації харчової продукції» складена для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології” (освітньо-професійна програма “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”); ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник к.т.н., доц. Антіпіна О.О.– ОНАХТ, 2018 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації харчової продукції» складена для галузі знань 18 “Виробництво та технології”, спеціальності 181 “Харчові технології” (освітньо-професійна програма “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”); ступінь вищої освіти бакалавр // Розробник к.т.н., доц. Антіпіна О.О.– ОНАХТ, 2019 р.

Ступеня вищої освіти «Магістр»

Дисципліна  “АКРЕДИТАЦІЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ВИПРОБУВАННЯ”

 • Навчальна програма вибіркової дисципліни “Акредитація випробувальних лабораторій та сертифікація випробування” складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» ступеня вищої освіти «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» //  Розробник к.т.н., доц. Науменко К.І. – ОНАХТ, 2019 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Акредитація випробувальних лабораторій та сертифікація випробування” складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» ступеня вищої освіти «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» //  Розробник к.т.н., доц. Науменко К.І. – ОНАХТ, 2019 р.

Дисципліна  “ХІМІЧНИЙ СКЛАД ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ ТА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ”

 • Навчальна програма вибіркової дисципліни “Хімічний склад харчової сировини та продуктів харчування” складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» ступеня вищої освіти «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» //   Розробник д.т.н., проф. Черно Н.К. – ОНАХТ, 2019 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Хімічний склад харчової сировини та продуктів харчування” складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» ступеня вищої освіти «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» //  Розробник д.т.н., проф. Черно Н.К. – ОНАХТ, 2019 р.

Дисципліна “МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСДІДЖЕНЬ”

 • Навчальна програма обов’язкової дисципліни “Методологія наукових досліджень ” складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» ступеня вищої освіти «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» //  Розробник к.х.н., доц. Озоліна С.О. – ОНАХТ, 2018 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія наукових досліджень ” складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» ступеня вищої освіти «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» //  Розробник к.х.н., доц. Озоліна С.О. – ОНАХТ, 2019 р.

Дисципліна “ЕКСПЕРТИЗА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ”

 • Навчальна програма обов’язкової дисципліни «Експертиза харчових продуктів» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» ступеня вищої освіти «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» // Розробник к.х.н., доц. Малинка О.В. – ОНАХТ, 2019 р.
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Експертиза харчових продуктів» складена для галузі знань 18 «Виробництво і технології», спеціальності 181 «Харчові технології» ступеня вищої освіти «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» // Розробник к.х.н., доц. Малинка О.В. – ОНАХТ, 2019 р.