Дисертації

На кафедрі здійснюється підготовка кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 03.00.20 – Біотехнологія.

Під керівництвом проф. Черно Н.К. було підготовлено 15 дисертаційних робіт:

ПІО Рік захисту Назва дисертаційної роботи Науковий ступінь
1 Крусір Г.В. 1993 Біотехнологія отримання ферментів що містять харчові волокона зернових       к.т.н.
2 Кунділовска Т.О. 1998 Розробка технології виробництва сухих сніданків, збагачених харчовими волокнами       к.т.н.
3 Макаринска А.В. 1998 Технологія волокнистої композиції з антибактеріальною і ферментної активностями       к.т.н.
4 Мардар М.Р. 1999 Товарознавча оцінка формованих круп, збагачених біологічними добавками       к.т.н.
5 Нікітіна Ж.В. 1999 Технологія високоволокністих біологічно активних добавок з антиоксидантною та ліполітичною активностями       к.т.н.
6 Лось О.А. 2006 Розробка технології ентеросорбентів на основі насіння льону і продуктів його переробки       к.т.н.
7 Гураль Л.С. 2008 Технологія отримання біологічно активних речовин з ракоподібних       к.т.н.
8 Крусир Г.В. 2009 Наукові основи технологій біологічно активних добавок-коректорів процесів травлення       д.т.н
9 Яшкіна В.В. 2009 Технологія функціональних харчових інгредієнтів з антиліполітичною активністю на основі сполук насіння ріпаку (canola)       к.т.н.
10 Русева Я.П. 2010 Технологія білково-полісахаридних комплексів з антипротеолітичної активністю       к.т.н.
11 Тірон-Воробьйова Н.Б. 2012 Технологія лізоцимвмісних біополімерних комплексів рослинного походження       к.т.н.
12 Капустян А.І. 2012 Технологія протеаз іммобілізованих в хітозан-пектиновий комплекс       к.т.н.
13 Шапкіна К.И. 2014 Розробка технологій препаратів β-глюкану дріжджів Saccharomyces cerevisiae       к.т.н.
14 Ломака О.В. 2014 Розробка технологій арабіногалактановмісних функціональних харчових інгредієнтів       к.т.н.
15 Нікітіна О.В. 2015 Технологія функціональних інгредієнтів на основі полімерів культивованих грибів       к.т.н

На кафедрі здійснюється підготовка кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 02.00.02 – Аналітична хімія

Під керівництвом проф. Бельтюкова С.В. було підготовлено 10 дисертаційних робіт в ФХІ АН України ім. А.В. Богатського та ОНАХТ

П.І.Б. Рік захисту Назва дисертаційної роботи Науковий ступінь
1 Назаренко Н.А.(ФХІ) 1980 Визначення складу та стійкості європію, тербію та диспрозію в розчинах по співвідношенню інтенсивностей полос спектрів люмінесценції       к.х.н.
2 Кравченко Т.Б. (ФХІ) 1982 До теорії люмінесценції іонів лантанідів в комплексних сполуках і використання їх в аналізі       к.х.н.
3 Малинка О.В.(ФХІ) 1989 Люмінесцентне визначення самарія та європія з використанням їх комплексів з диазакраун-ефірами та  β-дикетонами       к.х.н.
4 Єгорова А.В. (ФХІ) 1991 Люмінесцентне визначення іонів лантанідів з використанням їх комплексів с фосфорілвмісними лігандами       к.х.н.
5 Балалщарашвили Г.М. (ФХІ) 1993 Сорбційно-люмінесцентне визначення європія та самарія на полімерних матрицях       к.х.н.
6 Циганкова С.В. (ФХІ) 1997 Визначення ітрію за допомогою методу твердофазної люминесценції       к.х.н.
7 Теслюк О.І. (ФХІ) 2001 Комплекси Eu(ІІІ) та Тb (ІІІ) з похідними хінолонкарбонової кислоти та застосування їх в аналізі       к.х.н.
8 Вітюкова К.О. (ФХІ) 2005 Нові аналітичні форми на основі різнолігандних комплексів Eu(III) з деякими антибіотиками       к.х.н.
9 Бичкова Г.О. (ОНАХТ) 2013 Сорбційно-люмінесцентне визначення поліфенольних сполук в харчових продуктах, рослинній сировині та фармацевтичних препаратах       к.х.н.
10 Лівенцова О.О. (ОНАХТ) 2013 Визначення консервантів та антиоксидантів з використанням сенсибілізованої люмінесценції іонів лантанідів       к.х.н.